Modele danych gis

Modele danych gis

150 150 רונית רפאל

MODELE przygniatającej geograficznejnajlepiej sklasyfikować je według kryterium tytułach ich odbioru i interpretacji przez człowieka, qui wiąże się także ze sposobami pour je możliwościami wykorzystania tych modeli. Wyróżnić tu należy Dwie zasadnicze Kategorie: MODELE mentalne (powstające w mózgu człowieka) i MODELE materialne (zapisywane elektronicznie). Modèle topograficzny (DLM)-obraz części geometrycznej Pojęcie modelu przygniatającej geograficznej obejmuje każdą współcześnie funkcjonującą Postać opisu tej przygniatającej, która jest zwięzła, czytelna dla odbiorcy, sformalizowana i abstrakcyjna (czyli wyodrębnia Cechy istotne, pomijając Cechy przygodne). MODELE Takie mogą być w różny sposób zapisywane w systemie informatycznym w postaci modeli danych h. wiących Element modelu każdego systemu informatycznego. W systemach Informacji geograficznej (GIS) funkcjonują Więc MODELE danych, które na ETAPIE konceptualnym Projektowania w wią matematyczny wzorzec do pour reprezentacji obiektów geograficznych, a na ETAPIE implementacji – zestaw specyfikacji projektowych dla obiektów bazy danych (w ponosi DBMS), qui obejmuje: Klasy obiektów (abstrakcje elementów rzeczywistości), atrybuty (Cechy “opisowe” obiektów), więzy integralności danych oraz relacje zachodzące pomide zyzzy obiektami, ALE też: zasady prezentacji danych Czy Wymagania metadanych. Modèle obrazowy (modèle d`image) jest takim modelem graficznym przygniatającej geograficznej, qui przekazuje wygląd obszaru zarejestrowany w sposób automatyczny i odnosi się najczę ne topografii Tego obszaru-modeluje Zawiera widoczne na powierzchni le terenu. Nie ma tu zastosowania obiektowa Klasyfikacja elementów treści, Więc nie Można też direct modelować Klas obiektów i ich atrybutów. Najważniejszą cechą tych modeli (obok stosowania Łatwo przetwarzanych Struktur danych oraz pełnej automatyzacji pozyskiwania danych) jest stworzenie możliwości obejrzenia obrazu danego obszaru, un przez à nawiązania ne Własnych wyobrażeń przestrzennych i znaczny Wpływ na modèle mentalny rzeczywistości. Przykładami modeli tego typu są zdjęcia Lotnicze i obrazy Satelitarne. Modèle topograficzny w literaturze jest często nazywany cyfrowym modelem krajobrazowym (modèle de paysage numérique – DLM), a może być też określony mianem modelu wiernoprzestrzennego, analitycznego Czy “bazodanowego”.

Modèle topograficzny (topos – z gr. Miejsce) Zawiera informacje o obiektach (zjawiskach) przestrzennych, zapisane w wektorowym modelu danych, których położenie zostało określone zgodnie ze współrzde nymi związanymi z wybraną powierzchnią Odniesienia i Zachowuje ściśle to położenie z uwzględnieniem zniekształceń odwzorowawczych i przyjętych precyzji zapisu (ścisła georeferencja modelu). Pozwala à Na pełne, precyzyjne Zachowanie topologicznych własności obiektów oraz Tworzenie Struktur danych, takich jak drzewa, Sieci, wypełnienia powierzchni (partycje). Model Ten Najlepiej Oddaje relacje avait pomi, ZY obiektami i może być podstawą Analiz przyspieszenie przy użyciu Technik numerycznych. Wi sur też podstawę uogólnień, przedmiot wła generalizacji danych przestrzennych (tzw. generalizacji modelu) i podstawę modelowania przygniatającej geograficznej w bazach danych przestrzennych. Modèle tego typu nie jest dobrze czytelny w odbiorze wzrokowym, danych wszelkich się wyłącznie wektorami, ALE h. p.

sposób, zqjlkzych… et de l`analitycznych………… Modèle topograficzny, Wi podstawową kategorię modeli rzeczywistości, najszerjay stosowaną w implementacji Baz danych przestrzennych jako elementów GIS. Przykładem zastosowań Tego modelu jest wektorowa baza danych przestrzennych. Modèle mentalny powstaje w umyśle człowieka na drodze Własnych doświadczeń, Pod wpływem bezpośredniego odbioru Przestrzeni geograficznej oraz interpretacji diffĂŠrents materialnych modeli tej Przestrzeni.

רונית רפאל

לושע ותלברו חשלו שעותלשך וחאית נובש ערששף. זותה מנק הבקיץ אפאח דלאמת יבש, כאנה ניצאחו נמרגי שהכים תוק, הדש שנרא התידם הכייר וק.

לכתבות נוספות של: רונית רפאל

רונית רפאל

לושע ותלברו חשלו שעותלשך וחאית נובש ערששף. זותה מנק הבקיץ אפאח דלאמת יבש, כאנה ניצאחו נמרגי שהכים תוק, הדש שנרא התידם הכייר וק.

לכתבות נוספות של: רונית רפאל

רונית רפאל

לושע ותלברו חשלו שעותלשך וחאית נובש ערששף. זותה מנק הבקיץ אפאח דלאמת יבש, כאנה ניצאחו נמרגי שהכים תוק, הדש שנרא התידם הכייר וק.

לכתבות נוספות של: רונית רפאל
[contact-form-7 404 "Not Found"]